Minnesanteckningar från årsmötet 2016

Ett 50-tal föräldrar från samtliga årskurser träffades den 20 september för ett stormöte och årsmöte i skolans stora matsal. Lars Eriksson, ordförande hälsade välkommen och berättade om kvällens upplägg. Därefter berättade Ann Ek från parkleken om Ådalen, som är en öppen verksamhet där det finns personal som tar hand om våra barn och ungdomar. Alla är välkomna och undrar du mer kan du komma på besök, maila parklekenadalen@stockholm.se eller ringa 08-508 04 298.

Rektor Göran Skogsberg, Eva-Lena Lövström, bitr. rektor åk 1-3 och Catarina Sandberg, bitr. rektor åk 4-6 gav en introduktion till det nya läsåret, som hittills börjat bra. En mängd föräldramöten har hållits, 800 elever på plats, kort om hur lärarna arbetar med kollegialt lärande i arbetslag. Göran betonade att bra lärare är den viktigaste enskilda insatsen för en bra skola och goda resultat. Det är den samlade skolforskningens resultat och även Görans erfarenhet. Göran berättade om vilka fokusområden som ska gälla för året. Glädjande är alla tjänster tillsatta med behöriga lärare, nyrekrytering på fritidsklubben på gång (ny facebooksida). Nyligen hade en ny temadag Gemenskap hållits med positiva erfarenheter. Syftar till att skapa relationer, mellan årskurser, mellan elever och personal m.m. Göran berättade om arbetet med värdegrund, trygghetsarbetet och ambitionen att skapa en bra vi-känsla på skolan, lust och glädje ska prägla elevernas undervisning. Avslutningsvis diskuterades arbete med formativ bedömning och hur man strävar efter likvärdighet.

Efter introduktionen grupperade föräldrarna sig och diskuterade olika frågor och synpunkter som de ville lyfta fram till skolledningen. Några av dem var följande:

 • Hur återkopplas betyg till elever, dvs om eleven inte nådde förväntat resultat
 • Bra med kollegialt lärande, men det verkar som lärarna arbetar väldigt olika. Önskemål om ökad likvärdighet i deras arbete
 • Vilka principer har skolan när det gäller elevers användning av mobiltelefon, på låg, mellan och hög?
 • Hur arbetar skolan med att motverka mobbing och hur arbetar man när det trots allt sker?
 • Upplever rektorerna att det finns tillräckligt många vuxna på skolan? T.ex. på raster och vid lunchen?
 • Hur fungerar skolwebben? Är ny och bättre version på gång?
 • Hur resonerar skolan kring övergången åk 3 till åk 4? Delade klasser eller nya? Insatser för att stödja nya klasser? Erfarenheter?
 • Hur är maten? Hörs både ris och ros? Vad tycker ni? Vad tycker eleverna?

Frågorna besvarades och diskuterades av rektorer och lärare. Väldigt roligt var att flera grupper tyckte att det var så nöjda med skola och undervisning hittills att inget annat fanns att fråga om.

Senare i höst kommer ett nytt föräldramöte hållas till vilket föräldrarepresentanterna inbjuds och i vår hålls ett nytt stormöte för alla föräldrar. Inbjudningar kommer på föräldraföreningens webb och FB samt via skolans webb. Under hösten kommer ett Matråd hållas med husmor, skolledning, elevråd och föräldrar som vill. Inbjudan kommer senare.

Därefter hölls ett årsmöte där bl.a. ny styrelse valdes.

Fler föräldrar behövs!

Vill du veta mer vad som händer i ditt barns skola, kunna påverka mer? Välkommen till styrelsen. Inga särskilda förkunskaper krävs och du är med så mycket som du själv bestämmer. Vi är ett gäng som fortsätter även nästa år och några som lämnar. Maila mig om du är intresserad så kan jag berätta mer!
Lars Eriksson, ordf
Lars.laerik@gmail.com

Stora föräldramötet 20 sep kl. 18.30

planVällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran Skogsberg bjuder in Dig som förälder till möte tísdagen den 20 september klockan 18:30  i Stora matsalen.

Ett tillfälle för skolans alla föräldrar att få lyssna och prata om saker som är viktiga för våra barns skola! Du som förälder är viktig! En dialog börjar med en fråga – vad har Du för fråga som Du vill lyfta?

Rektor Göran Skogsberg finns på plats och kommer både att berätta vad som händer på skolan och svara på era frågor. Parkleken Ådalen finns också på plats och berättar om vad de erbjuder ditt barn.

Vid mötet hålls även ordinarie årsmöte. Och vi bjuder på smågodis!

Verksamhetsberättelsen för 2015/16 kan du läsa här!

Vill du få möjlighet att påverka skolan och få koll på vad som händer? Kom med i styrelsen och pröva på. Alla föräldrar är välkomna. Maila kontakt@vbyff.se  så berättar vi mer!

Nu börjar det snart igen!

Hoppas ni har haft en skön sommar!! Snart är det äntligen skolstart. Torsdagen den 18 augusti börjar terminen på Vällingbyskolan.

Som vanligt ordnar skolan med värdefulla föräldramöten där du får veta mer om vad som händer den kommande terminen, får träffa andra föräldrar och kan ställa frågor. Här är datumen för alla föräldramöten läsåret 2016/17:

29/8: Förskoleklass och Grundsärskolan
31/8: åk 1
30/8: åk 2
1/9: åk 3
6/9: åk 4 och Fritidsklubben
7/9: åk 5
8/9: åk 6
5/9: åk 7
13/9: åk 8
14/9: åk 9

Samtliga möten startar kl. 18.30. Möten för klasser i  åk F-3 träffas i Lilla matsalen och för årskurserna 4-9 är mötena i Stora matsalen.

Program Vällingbyskolans vårfest 2016!

Datum: onsdagen 11 maj kl. 16-18
Plats: Vällingbyskolans skolgård
Välkomna alla elever, lärare, personal, föräldrar, syskon, mormor, farfar, kompisar, grannar…!

vårfestPå Vällingbyskolans Vårfest kommer skolgården myllra av saker att göra: Prova skating med Sthlm Sub Surfers,  orientering, basket, gå på lina, fotboll, spöktunnel, capoeira, drönarflygning… Fullt ös på skolgården!

Dessutom kommer det finnas fiskdamm, lekar, trekamp, musik- och sångunderhållning med Vällingbyelever, Hamburgare, korv, kaffe och bullar, våfflor, loppis och fyndbord

Vi har flera gäster som finns på plats:

Spelare från Djurgårdens A-lag,  Brommapojkarna, Blackebergs basket, Sub surfers Västerort, BVSOK

Dessutom kommer Brandkåren, Kulturföreningen Trappan, Stadsteatern Vällingby Polisen, Scouter och fältassistenter

Boka in onsdagen den 11 maj kl. 16 för en rolig fest på Vällingbyskolan!!

Valborg 2016 i Parkleken Ådalen

Välkommen till tradionellt valborgsmässofirande och majbrasa 

Plats: Ångermannagatan 109, Vällingby.

Tid: Lördag 30 april kl 17.00-22.00valborg

Program:
Det kommer vara aktiviteter mellan kl 17-22. Öppen scen för dem som vill uppträda kl 17-19.45. Kören Tonfisskarna sjunger in våren och brasan tänds 20.30.

Lotterier, servering, fackeltåg, korvförsäljning, sockervadd, popcorn, chokladhjul, fiskdamm mm.

Brasan tänds kl 20.30

Välkommen!

Arrangörer: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, scoutkåren Mäster-Olof Råcksta, klasserna 3a, 4b och 8c från Vällingbyskolan

Inbjudan till Vårfesten 11 maj

vårfestOnsdag den 11 maj, klockan 16-18, är det dags för Vällingbyskolans vårfest

Vårfesten är ett tillfälle för elever, föräldrar, personal och andra intresserade att mötas och ha roligt i några timmar. Dessutom finns möjlighet för klasserna att tjäna pengar till klasskassan genom att anordna en aktivitet eller försäljning. Förskoleklasser och årskurs ett till två ordnar aktiviteter som är kostnadsfria att delta i.

Aktiviteter och försäljning
Alla klasser är fria att hitta på en eller flera aktiviteter. Några tips är konstutställning, ”skjuta-bollen-i-hinken”, försäljning av bröd och popcorn, lotteri, loppis, fiskdamm, tipspromenad och spökvandring.
Några aktiviteter är redan bokade Årskurs 6: hamburgare, Årskurs 5: café, Årskurs 3: korv och Särskolan: våfflor.

Anmäl er aktivitet
I syfte att få en jämn spridning av olika aktiviteter vill vi att ni senast fredag 22 april anmäler vilken aktivitet er klass vill anordna till meta@stefanutti.se eller thomas_danielson@hotmail.com

Lunchdisco på fredagar!

lunchdiscoDet var en av nyheterna rektor Göran berättade om på det välbesökta föräldramötet igår. Mötet inleddes med att den inbjudne gästen Johan Svanfeldt, lokalpolisbefäl i Vällingby gav en presentation av hur polisen arbetar lokalt, aktiviteter och samarbeten. Johan har med 15 års verksamhet i Vällingby en mycket bra överblick över hur det ser ut för ungdomar i området. Polisen har ett nära samarbete med skola, socialtjänst, ungdomsgårdar för att fånga upp och stödja de ungdomar som behöver hjälp. Det är en viktig länk, men det största ansvaret har vi som föräldrar. Samhällets organisationer finns alltid som ett stöd för oss, när problem uppstår. Johan ville särskilt peka på att föräldrar ska vara varse om att även inom hemmet kan barn och ungdomar vistas i otrygga miljöer, nämligen via nätet. Det är minst lika osäker som yttre miljöer kan vara på helgkvällar och nätter. Här informerade Göran om att skolan kommer den 12 april att inbjuda föräldrar till informations- och diskussionskväll om risker på nätet. Inbjudan kommer. Efter en livlig frågestund avslutade Johan med att välkomna intresserade att besöka poliskontoret i centrum och vid behov, ring 114 14. Stort tack Johan för värdefullt besök!

Rektor Göran berättade om skolans planering där de centrala prioriteringarna hög måluppfyllelse, studiero och arbetsro står i fokus. På skolan vill man även prioritera Elevhälsan (främjande friskfaktorer) och Fritidshemmen. Göran berättade at skolan har tagit emot ett antal nyanlända elever. De uppgår sammantaget till ca 40 st (skolan har sammanlagt 800 elever). Skolan har lokaler, personal och resurser för att möta behoven och det fungerar bra.

Nationella proven drar snart igång för åk 3, 6 och 9 som innebär en stor insats för berörda elever och lärare. Verksamheten med Elevråd och Matråd fungerar bra, vilket är glädjande. Planer finns på att sätta samman ett råd kring rastaktiviteter, skolgårdsmiljö, där även föräldrar ska inbjudas att delta.

Föräldraföreningen informerade om att Vårfesten anordnas onsdagen den 11 maj kl. 16-18 då alla elever och föräldrar inbjuds. Information kommer inom kort gå ut till samtliga klasser.  

Sista delen av mötet ägnades åt gruppsamtal där respektive rektor för låg-, mellan- och högstadium samtalade om olika frågor. Utifrån eftersnacket på skolgården var det bra samtal i alla grupper.

Tack till föräldrar och personal som bidrog till ett bra möte!

 

Stora föräldramötet 18 februari

Var? Stora matsalen
När? torsdagen 18 feb kl. 18.30-20.00

parentsVällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar Dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet. Vid mötet kommer du få gemensam information från skolledningen och möjlgheter att ställa frågor och diskutera. Vi har samtal i mindre grupper för respektive stadium åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9. Samtalen leds av biträdande rektor med ansvar för respektive stadium.

Men vad vill du höra mer om och diskutera? Betyg? Ordning och reda? Fritids? Kunskapskrav? Matsalen? skolgården? läxor?….. Kom och ställ frågor!

Program:

 • Introduktion,  Föräldraföreningen och rektor
 • Vad är nytt och händer på skolan? rektor Göran Skogsberg
 • Närpolisen informerar och svarar på frågor.
 • Gruppsamtal tre teman (man får välja fritt vilken grupp man vill delta i). Kom och ställ frågor och diskutera. Exempel på frågor som tas upp är:
  • Åk F-3: Pedagogisk fritidsverksamhet, yttre skolmiljö
  • Åk 4-6: Fritidsklubben , Fritidsklubben och på raster. Hur ser det ut? Funkar det bra? Vad kan göras?
  • Åk 7-9: Hur är läget med att uppnå målen? Klarar alla åk 9 med alla betyg? Vilka stöd finns för dem som riskerar att inte få fullständiga betyg (ferielov, extra stöd m.m.)
 • Uppsamling och avslutning

Välkommen!

Styrelsen

Novemberkväll med föräldrar, skola och elever

Ett 30-tal föräldrarepresentanter träffades den 12 november i ett möte med skolledningen för att ta upp frågor och synpunkter, i stort och smått. Mötet inleddes med att Emil och Christin, elever i åk 9 berättade om hur elevrådet arbetar, vilka frågor de tar upp m.m. Jätteintressant att höra deras berättelse. Sen fick föräldrarna möjlighet att ställa frågor: hur ofta träffas ni? trivs ni? är det bra på högstadiet? Vad kan bli bättre? Vi fick många bra besked av dem. Stort tack för att ni tog er tid att vara med. Det gillar vi.

Jenny berättade därefter om senaste mötet med skolans Matråd. Mycket positivt med bra engagemang från elever, bra bemötande från husmor och skolledning och många bra idéer. Eleverna tyckte det var så bra så de ville ha ett möte så snart det bara gick, men det bestämdes att två möten per termin var rimligt.

Sen fick föräldrarna ställa frågor och lämna synpunkter. Frågorna besvarades därefter av rektorer Göran, Annika och Eva- Lena. Nedan finns en bruttolista på frågor som kom upp.

 • Hur fungerar kommunikationen på högstadiet när det uppstår problem, t.ex. om en elev riskerar få underkänt. Önskemål om bättre info om skolarbetet och annat som händer i skolan till föräldrar
 • Hur är läget med skolan i flyktingkrisen? Kommer det många nya barn till skolan?
 • Skolböcker och pedagogiska läromedel: Hur kommer det sig att skolan inte köper in läroböcker till alla elever och istället delar ut lösa papper/kopior.  Är det tillfälligt för detta året eller en mer långsiktig lösning?
 • Datorer och nätverk: I vilken utsträckning har eleverna tillgång till datorer och nätverk i skolarbetet? Används det?
 • Nälstabarnens lunch i Vbyskolan. Hur ser planen ut och hur följs den?
 • Uppdelning av nya klasser till 7:an Hur ser planen ut för klassindelning från 6:an till 7:an? Kommer barnen t ex få välja en kompis?
 • Hur ser skolan på frågan om former av ”kollektiv bestraffning”. Är det ok att en hel klass drabbas pga av några enskilda elevers bristande uppträdande?
 • Trafikproblemen vid Ångermannagatan akuta. Gångtunnel stängd just nu vilket tvingar upp eleverna på gatan. Alldeles för mycket föräldrar som lämnar elever på Ångermanagatan fast de ska lämna vid vändplatsen. Kan skolan hjälpa till på något sätt?
 • Väldigt många elever i klasserna på låg. Trånga lokaler med hög ljudvolym. Kommer det fortsatt vara så?
 • Är det nått på gång för att utveckla skolgården?
 • Kommer det att erbjudas matematikkurs för föräldrar lågstadiet?
 • Många elever upplever stress efter idrott och duschning. Går det att se över?
 • Önskemål om att fr hem alla prov för påseende, så att man som förälder kan gå igenom det med sitt barn som kan lära sig av felen och se vad man kan förbättra tills nästa gång.
 • Hur arbetar skolan mot kränkande behandling och mobbing? Hur fungerar ”AMOR”-modellen?
 • Oro kring säkerheten i slöjden och att barnen kanske inte ska använda viss utrustning

Rektorerna gjorde ett bra jobb att besvara frågorna så långt som möjligt, med många följdfrågor. Det var stort engagemang bland både föräldrar och skolledning. Rektorerna avslutade med att inbjuda och vädja till oss som var där men även alla andra föräldrar att inte tveka att kontakta skolledningen om de har frågor och synpunkter. Det är viktigt för dem! Vi lovade att återkomma. Styrelsen fortsätter att arbeta med flera av dessa frågor och nästa stormöte för föräldrar och skolledning blir i februari.