Valborg 2017 i Parkleken Ådalen

Välkommen till tradionellt valborgsmässofirande och majbrasa 

Plats: Ångermannagatan 109, Vällingby.
Tid: Söndag 30 april kl 17.00-22.00valborg

Program:
Det kommer vara aktiviteter mellan kl 17-22. Öppen scen för dem som vill uppträda kl 17-19.45. Kören Tonfisskarna sjunger in våren och brasan tänds ca kl. 20.30.

Fiskdamm, popcorn, café, korv samt försäljning av facklor.

Fackeltåg kl. 20 och sen tänds brasan.

Välkommen!

Arrangörer: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, scoutkåren Mäster-Olof Råcksta, klasserna 4b, 5a, 5b och 9b från Vällingbyskolan

Matte-kurs för föräldrar!

Skolan erbjuder åter ett toppentillfälle för föräldrar att öva sina matematikkunskaper. Det är matematiklärare Ewa Kaminski som ger tips om hur du kan hjälpa ditt barn, berättar om betygskraven, taluppfattning, begreppsbildning, ett nytt sätt att
undervisa i matematik samt studieteknik.

Kursen är mycket bra och föräldrar vars barn uppfattar matematik som ett svårt ämne har mycket att hämta från dessa möten.

Onsdagen den 3 maj klockan 18:30-20:00

Vi ses i klassrum H4

Ingen anmälan behövs och alla föräldrar välkomna. Missa inte!

Hjärtligt välkomna!

Nu är det dags att börja planeringen för Vårfesten 2017

Onsdag den 10 maj, klockan 16-18, är det dags för Vällingbyskolans årliga vårfest.  Syftet med Vårfesten är att elever, föräldrar, personal och andra intresserade kan mötas och ha roligt i några timmar. Dessutom finns möjlighet för årskurs 3 samt klasser på mellan- och högstadiet att tjäna pengar till klasskassan genom att anordna en aktivitet eller försäljning. Förskoleklasser och årskurserna 1 och 2 ordnar aktiviteter som är kostnadsfria att delta i.

Aktiviteter och försäljning
Alla klasser är fria att hitta på en eller flera aktiviteter. Några tips är konstutställning, ”skjuta-bollen-i-hinken”, lekar på fotbollsplanen, försäljning av bröd och popcorn, sockervadd, lotteri, loppis, fiskdamm, tipspromenad, quiz, ansiktsmålning och spökvandring.

Vissa aktiviteter är öronmärkta för följande årskurser (samtliga klasser inom årskursen kan delta), åk 5: hamburgare, åk 4: café, åk 3: korv och rskolan: våfflor. Här kan du se en uppdaterad lista!

Anmäl din klassaktivitet
I syfte att få en jämn spridning av olika aktiviteter vill vi att varje klass så snart som möjligt eller senast fredag 31 mars anmäler vilken aktivitet klassen vill anordna till kontakt@vbyff.se

 

Stora föräldramötet 23 februari

happypeopleVar? Lilla matsalen
När? torsdagen 23 feb kl. 18.30-20.00

Vällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar Dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet. Vid mötet kommer du få gemensam information från skolledningen och möjligheter att ställa frågor och diskutera. Vi har samtal i mindre grupper för respektive stadium åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9. Samtalen leds av biträdande rektor med ansvar för respektive stadium.

Vad vill du höra mer om och diskutera? Betyg? Ordning och reda? Fritids? Kunskapskrav? Matsalen? skolgården? läxor?….. Kom och ställ frågor!

Program:

 • Introduktion,  Föräldraföreningen och rektor
 • Info om verksamheten vid Kulturhuset Stadsteatern Vällingby, Olof Hanson och Ayesha Quraishi, konstnärliga ledare
 • Vad är nytt och händer på skolan? rektor Göran Skogsberg
 • Samtal i mindre grupper (man får välja fritt vilken grupp man vill delta i), åk F-3, åk 4-6 och åk 7-9.

Välkommen!

Styrelsen

Mobiltelefoner i skolan – fungerar i stort sett bra!

Nära trettio föräldrarepresentanter träffades i lilla matsalen den 23 november för att få höra om, ställa frågor och diskutera hur det är med våra elevers användning av mobiltelefoner i skolan. Från skolan fanns samtliga rektorer från alla stadier. Vi fick en genomgång över hur man ser på frågorna i respektive stadium och hur rektorerna upplever att det fungerar, både ur positivt och negativt perspektiv. Rektor Göran inledde med att berätta att frågor om mobiltelefoner har stått högt på agendan i många år och diskuteras flitigt med eleverna samt inom lärarkollektivet. Det finns ingen samlad mobiltelefonpolicy för hela skolan, utan är snarare en fråga som hanteras på de olika stadierna och hos mentorerna. Ett skäl är att förutsättningarna varierar betydligt mellan t.ex. låg- och högstadium, ett annat att det är mycket svåra frågor att hitta tydliga riktlinjer för. En viktig utgångspunkt för skolan är att de riktlinjer som beslutas ska förstås och vara accepterade av eleverna. Annars blir det svårt med tillämpningen.

I förskoleklass finns några elever som har mobiltelefon och på lågstadiet är det desto fler. Det finns ingen fastställd policy, men överlag fungerar det så att eleverna förvarar sina mobiltelefoner i väskorna och de används endast i begränsad omfattning i undervisningen. Biträdande rektorer Anita och Eva-Lena upplever generellt att det fungerar bra och att mobiltelefoner inte är ett problem. Det finns ibland i vissa klasser, bland ett färre antal elever problem t.ex. att de sugs upp i mobilspel (t.ex. Pokemon Go), men då hanteras det av mentorer och rektorer.

På mellanstadiet upplevs mobiltelefoner som ”oerhört viktiga” av eleverna och är en stor del av deras vardag. Där har bitr. rektor Catarina tillsammans med berörda mentorer bestämt att alla elever får lämna in sin mobil på morgonen till mentorerna i klassrummet och hämta ut dem efter undervisningens slut. De elever som därefter fortsätter till fritidsklubben får lämna sin telefon i väskan fram till kl. 16. Därefter får eleven använda telefonen, bl.a. till samtal med föräldrar. Överlag upplever Catarina att systemet fungerar bra och är tolererat och accepterat av eleverna. De föräldrar från mellanstadiet som fanns på plats instämde att systemet var bra och fungerade.

På högstadiet är det – föga förvånande – också livsviktigt med mobiltelefoner för eleverna. Det normala är att eleverna har sin egen telefon i fickan, ibland används den pedagogiskt, ibland för att skapa studiero (genom musiklyssning). Självklart är telefonerna ibland orsak till distraktion och störning, men överlag upplever bitr rektor Jesper att det inte finns ett problem. Föräldrarna vittnade om olika uppfattningar. Ett problem är att mobil, datorer och internet används dygnet runt, överallt och saker som händer på fritiden kan följa med in i klassrummet och orsaka problem. En förälder som haft elever vid skolan i mer än tio år vittnade om att för några år sedan när smartphones var nya fanns ett stort problem på högstadiet, men efter hand användandet har mognat är det inte alls så.

Rektorernas presentationerna följdes av en engagerad diskussion med många frågor. Vid den uppsummering som gjordes kunde dock konklusionen göras att mobiltelefonerna är en högst aktuell realitet som nästan alla lever med och att det fungerar i stort sett bra på Vällingbyskolan. Rektorerna avslutade med att välkomna alla föräldrar att gärna kontakta dem med frågor och synpunkter på mobiltelefoner och annat.

Föräldramöte 23 november – tema Mobiltelefoner

Alla föräldrarepresentanter i samtliga klasser kallas till möte onsdagen den 23 november kl. 18.30-20 (Lilla matsalen). Om du inte kan komma ber vi dig undersöka med andra föräldrar. Maila kontakt@vbyff.se med ett svar med namn på deltagare och klass. Även andra intresserade föräldrar är välkomna!

Group Of Children Sitting In Mall Using Mobile PhonesVi vill gärna ta upp de frågor som du och föräldrarna i din klass har. Du får gärna skicka in frågor och synpunkter före mötet, men det går också bra att ta upp under kvällen.

Vi kommer inleda mötet med ett tema: Mobiltelefoner!
Nästa alla elever (och vuxna) har idag en egen smartphone som nästan jämt bärs med. Det finns både för- och nackdelar med smartphones för våra elever. De ger möjlighet till kommunikation till föräldrar och kompisar, möjlighet att använda i undervisning. Men det finns även risk för att eleverna uppslukas av mobilerna, missbruk i form av nätmobbing etc.

Mobiltelefoner är en fråga som engagerar föräldrar och elever. Det finns många åsikter om bra och dåligt och vad skolan ska göra. Mötet inleds med att skolan berättar om vilken policy som gäller för låg-, mellan- och högstadiet. Sen diskuterar vi hur det faktiskt fungerar. Används mobiler i undervisningen? Finns det problem? Vad tycker föräldrar? Finns det behov av förändringar där skola och föräldrar kan hjälpas åt att komma överens och genomföra nya riktlinjer?

Välkommen till en förhoppningsvis engagerande och informativ kväll!

//Föräldraföreningen och skolledningen

 

Styrelsen har mötts och även haft möte med skolledningen

hostlov.2I veckan som gick träffades styrelsen både för eget möte och ett möte med skolledningen. Årsmötet i september följdes upp, vi gick igenom läget på skolan och det är glädjande fortsatt bra med full bemanning på lärarsidan och normal verksamhet. Vi har diskuterat kommande möten och aktiviteter. Den 23 november kommer föräldrarepresentanter att inbjudas till ett möte, där också skolledningen deltar. Det r ett tillfälle att ställa frågor och väcka diskussion kring angelägna frågor. En kallelse och inbjudan kommer inom kort. Troligtvis kommer även ett tema att diskuteras och förslaget är hur elever, föräldrar och skola ser på användningen av mobiltelefoner, för- och nackdelar.

Vi planerar redan nu för den traditionella vårfesten och datum blir onsdag 10 maj. Vi räknar med att ha ett liknande upplägg som tidigare år. Om du har idéer och uppslag får du gärna kontakta styrelsen. Vi kommer ta upp detta vid föräldramötet den 23 nov.

Vi har diskuterat de olika former för kommunikation som finns mellan skola och föräldrar (veckobrev, skolans webb, direktutskick per mail, direkta samtal etc). Styrelsen tycker överlag att det fungerar bra och att det utvecklas. Skolwebben som är tänkt at fungera som en kanal är styrelsen dock inte nöjd med. Det pågår ett utvecklingsarbete i Stockholm stad med en ny plattform och vi hoppas den blir betydligt bättre och så snart som möjligt kan träda i kraft.

Styrelsen önskar ett skönt höstlov till alla elever!

Minnesanteckningar från årsmötet 2016

Ett 50-tal föräldrar från samtliga årskurser träffades den 20 september för ett stormöte och årsmöte i skolans stora matsal. Lars Eriksson, ordförande hälsade välkommen och berättade om kvällens upplägg. Därefter berättade Ann Ek från parkleken om Ådalen, som är en öppen verksamhet där det finns personal som tar hand om våra barn och ungdomar. Alla är välkomna och undrar du mer kan du komma på besök, maila parklekenadalen@stockholm.se eller ringa 08-508 04 298.

Rektor Göran Skogsberg, Eva-Lena Lövström, bitr. rektor åk 1-3 och Catarina Sandberg, bitr. rektor åk 4-6 gav en introduktion till det nya läsåret, som hittills börjat bra. En mängd föräldramöten har hållits, 800 elever på plats, kort om hur lärarna arbetar med kollegialt lärande i arbetslag. Göran betonade att bra lärare är den viktigaste enskilda insatsen för en bra skola och goda resultat. Det är den samlade skolforskningens resultat och även Görans erfarenhet. Göran berättade om vilka fokusområden som ska gälla för året. Glädjande är alla tjänster tillsatta med behöriga lärare, nyrekrytering på fritidsklubben på gång (ny facebooksida). Nyligen hade en ny temadag Gemenskap hållits med positiva erfarenheter. Syftar till att skapa relationer, mellan årskurser, mellan elever och personal m.m. Göran berättade om arbetet med värdegrund, trygghetsarbetet och ambitionen att skapa en bra vi-känsla på skolan, lust och glädje ska prägla elevernas undervisning. Avslutningsvis diskuterades arbete med formativ bedömning och hur man strävar efter likvärdighet.

Efter introduktionen grupperade föräldrarna sig och diskuterade olika frågor och synpunkter som de ville lyfta fram till skolledningen. Några av dem var följande:

 • Hur återkopplas betyg till elever, dvs om eleven inte nådde förväntat resultat
 • Bra med kollegialt lärande, men det verkar som lärarna arbetar väldigt olika. Önskemål om ökad likvärdighet i deras arbete
 • Vilka principer har skolan när det gäller elevers användning av mobiltelefon, på låg, mellan och hög?
 • Hur arbetar skolan med att motverka mobbing och hur arbetar man när det trots allt sker?
 • Upplever rektorerna att det finns tillräckligt många vuxna på skolan? T.ex. på raster och vid lunchen?
 • Hur fungerar skolwebben? Är ny och bättre version på gång?
 • Hur resonerar skolan kring övergången åk 3 till åk 4? Delade klasser eller nya? Insatser för att stödja nya klasser? Erfarenheter?
 • Hur är maten? Hörs både ris och ros? Vad tycker ni? Vad tycker eleverna?

Frågorna besvarades och diskuterades av rektorer och lärare. Väldigt roligt var att flera grupper tyckte att det var så nöjda med skola och undervisning hittills att inget annat fanns att fråga om.

Senare i höst kommer ett nytt föräldramöte hållas till vilket föräldrarepresentanterna inbjuds och i vår hålls ett nytt stormöte för alla föräldrar. Inbjudningar kommer på föräldraföreningens webb och FB samt via skolans webb. Under hösten kommer ett Matråd hållas med husmor, skolledning, elevråd och föräldrar som vill. Inbjudan kommer senare.

Därefter hölls ett årsmöte där bl.a. ny styrelse valdes.

Fler föräldrar behövs!

Vill du veta mer vad som händer i ditt barns skola, kunna påverka mer? Välkommen till styrelsen. Inga särskilda förkunskaper krävs och du är med så mycket som du själv bestämmer. Vi är ett gäng som fortsätter även nästa år och några som lämnar. Maila mig om du är intresserad så kan jag berätta mer!
Lars Eriksson, ordf
Lars.laerik@gmail.com

Stora föräldramötet 20 sep kl. 18.30

planVällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran Skogsberg bjuder in Dig som förälder till möte tísdagen den 20 september klockan 18:30  i Stora matsalen.

Ett tillfälle för skolans alla föräldrar att få lyssna och prata om saker som är viktiga för våra barns skola! Du som förälder är viktig! En dialog börjar med en fråga – vad har Du för fråga som Du vill lyfta?

Rektor Göran Skogsberg finns på plats och kommer både att berätta vad som händer på skolan och svara på era frågor. Parkleken Ådalen finns också på plats och berättar om vad de erbjuder ditt barn.

Vid mötet hålls även ordinarie årsmöte. Och vi bjuder på smågodis!

Verksamhetsberättelsen för 2015/16 kan du läsa här!

Vill du få möjlighet att påverka skolan och få koll på vad som händer? Kom med i styrelsen och pröva på. Alla föräldrar är välkomna. Maila kontakt@vbyff.se  så berättar vi mer!