Vi behövs tillsammans!

Ett samarbete mellan elever,  lärare, personal och föräldrar är grundläggande för en framgångsrik skola. Så inledde rektor Petronella Brehm mötet där drygt 30 föräldrar samlats i Lilla matsalen en kulen tisdagkväll för att få information och diskutera vad som händer på skolan. Rektor betonar  att hon tror starkt på samarbetet mellan skola och föräldrar och är glad för den goda relation som finns vid Vällingbyskolan.

Parkleken Ådalen och Ann Ek inledde dessförinnan med en presentation av deras verksamhet och vad våra elever mellan 7-12 år erbjuds. Alla elever är välkomna, ingen registrering görs och parken är öppen i stort varje dag (läs mer). Ann vill särskilt flagga möjligheten för klasser och föräldrar att anordna disco i huset, en möjlighet att bättra på klasskassan. I vår inbjuds även klasser att vara med och arrangera Valborgsfirandet. Mer info kommer!

Efter en inledande presentation av deltagarna som visade att alla årskurser var representerade så gav Petronella en presentation av verksamheten, vilka som finns i ledningen och hur vi föräldrar gärna får och ska kontakta oss vid behov. Börja med att kontakta mentor, därefter biträdande rektor för berörd klass. Alla är också välkomna att direktkontakta Petronella.

Rekrytering av ny rektor pågår och ska förhoppningsvis vara klar inom kort. Detta kommer omgående att meddelas oss föräldrar. Petronella räknar med att vara tillförordnad terminen ut.

Viktiga mål framöver är en ökad måluppfyllelse (bl.a. ökad andel behöriga i åk 9 till gymnasiestudier), genomförande av digitaliseringen (ny läroplan, kompetensutveckling av lärare, skolplattformen, datorer) samt kollegialt lärande.

Sedan följde en kavalkad av stort som smått; ny skolsköterska är glädjande klar, skolgårdsrenoveringen är lyckad och uppskattad av eleverna – både yngre och äldre. Vi föräldrar uppmanades att själva pröva hur rolig snurran är. Idrott och rörelse är prioriterat – minst 60 minuters rörelse per dag. Skolan har en utökad timplan med idrott. Det görs också en satsning på skapande skola; författarbesök, museibesök, fotografi och film.

Petronella gav en detaljerad inblick i Elevens val och alla möjligheter som finns. Dessvärre kan man inte möta alla elevers främsta önskemål, men man jobbar på att göra så gott som möjligt. Från nästa år kommer Elevens val att minska eftersom statsmakterna beslutat att utöka timplanen för idrott och matematik.

Vid efterföljande frågestund togs en mängd frågor upp bl.a. de senaste resultaten i gymnasiebehörighet åk 9. Skolan är mycket bekymrad över vårens resultat och har sökt förklaringar. Petronella redovisade de specifika förhållanden som gällt i elevgruppen och mentorer. Utifrån analysen har ett paket lösningar lagts fram för hösten; ökad gemenskap och trivsel genom teambuilding, ny specialpedagog rekryterad, arbetslagen har organiserats om, snabbare uppföljning av resultat ska göras och även förbättrade rutiner för tidig uppföljning. Skolan ser redan nu att resultaten för nuvarande åk 9 kommer bli betydligt bättre, men rektor har detta som en högprioriterad fråga.

Vidare ställdes frågor kring hanteringen av incidenter bland elever som nyligen uppmärksammats, inriktningen på idrotten, hur bibehålla och rekrytera lärarkompetens.

Ett formellt årsmöte rundade av där en kort genomgång av förra årets verksamhet gjordes samt en ny styrelse valdes. Styrelsen består nu av Lars Eriksson, Jan Rizvi, Stefan Tannerskog, Frida Wretlind Ekberger, Ulrika Morian och Peter Erell.

Och sen var mötet slut!

Stora föräldramötet tisdag 2 oktober

Datum: Tisdag 2 oktober kl. 18.30-20.00
Plats: Lilla matsalen, Vällingbyskolan

Alla föräldrar är välkomna till det stora föräldramötet!

Rektor Petronella Brehm kommer att ge en presentation av några aktuella frågor (rekryteringar, lokaler, skolplattform, skolresultat m.m.). Du kan ställa frågor och ge synpunkter på sånt som du vill lyfta fram.

Parkleken Ådalen kommer också att presentera sig och sin verksamhet och vad de erbjuder skolans elever.

Mötet avslutas med ett kort årsmöte, läs förslag till dagordning. Här kan du läsa en kort verksamhetsberättelse för läsåret 2017/18.

Välkommen!

Styrelsen

Vällingbyskolans Vårfest

Tid och plats: Onsdagen 16 maj kl. 16.00-18.00 på skolgården

Välkomna alla elever, lärare, personal, föräldrar, syskon, mormor, farfar, kompisar, grannar…!

Vällingbyskolans Vårfest kommer du kunna testa din styrka, testa säker cykel, prova på scouting och orientering, spela basket, träffa brandkåren, gå på spöktur, göra loppisfynd och mycket mer.

Det kommer finnas våfflor, café, korv och hamburgare, sockervadd, popcorn…

Vi har flera gäster som finns på plats: Cykelfrämjandet , Blackeberg Basket, Brandkåren,  Vällingby scoutkår , Mäster Olof Råcksta scoutkår  och BVSOK

Boka in onsdagen den 16 maj kl. 16 för en rolig fest på Vällingbyskolan!!

Valborg 2018 i Parkleken Ådalen

Välkommen till traditionellt valborgsmässofirande och majbrasa i parkleken Ådalen, 30 april kl. 17-22. (Ångermannagatan

Öppen scen för alla som vill uppträda! Fackeltåg startar klockan 20 och brasan tänds klockan 20.30.

Det kommer finnas fiskdamm, popcorn, café, korv samt försäljning av facklor.

Arrangörer: scoutkåren Mäster Olof Råcksta, Parkleken Ådalen och klasserna 4c, 5a, 5b, 5c, 7c och 8c vid Vällingbyskolan.

Föräldramöte torsdag 22 mars

Tid: kl. 18.30-20.00
Plats: Stora matsalen

Vällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar föräldrarepresentanter och dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet.

Vid mötet kommer bl.a. följande frågor tas upp

  • Presentation av skolledningen, bl.a. Camilla Lundberg, ny biträdande rektor för högstadiet
  • Vad händer på skolan? om kommande renoveringar och konsekvenser, skolgårdsprojektet, info om kris- och säkerhetsutbildning för personalen samma dag.
  • Skolmaten
  • Uppföljning av de insatser skolan gjort i värdegrundsarbetet sedan i höstas
  • Presentation och diskussion kring skolans kvalitetsarbete, hur följer skolan upp resultaten av enkäter, vilka konkreta insatser gör skolan för att höja kvaliteten, hur satsas på låg, mellan och hög?
  • Frågor från föräldrar

Alla föräldrar välkomna den 22 mars!

Lars Eriksson                             Göran Skogsberg
Ordf föräldraföreningen       Rektor Vällingbyskolan

 

Vårfesten 2018

Nu är det dags att börja planeringen för Vårfesten.

Onsdag den 16 maj, klockan 16-18, är det dags för Vällingbyskolans årliga vårfest.

Syftet med Vårfesten är att elever, föräldrar, personal och andra intresserade kan mötas och ha roligt i några timmar. Dessutom finns möjlighet för årskurs 3 samt klasser på mellan- och högstadiet att tjäna pengar till klasskassan genom att anordna en aktivitet eller försäljning. Förskoleklasser och årskurserna 1 och 2 ordnar aktiviteter som är kostnadsfria att delta i.

Här kan du läsa mer om vad som händer!

En skola utan mobbning – inbjudan till föreläsning

Datum: Tisdag 5 december , kl. 18.30
Plats: Matsalen, Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3

Du är välkommen till en föreläsning som handlar om hur man genom samverkan kan uppnå en skola utan mobbning. Föreläser gör Claes Jenninger som är lärare, pappa och författare till boken ”En skola fri från mobbning”.

Föreläsningen hålls på Björnbodaskolan i Vinsta. Det är deras föräldraföreningen som vänligt bjuder in.

Föreläsningen är kostnadsfri. Du får gärna föranmäla dig på e-post forelasning@bjornbodaskolansforaldraforening.se. då får du också ett mail som påminnelse dagen innan föreläsningen.

Välkommen!

Föräldramöte onsdag 29 november

Kallelse till föräldramöte onsdag 29 november

Tid: kl. 18.30-20
Plats: Lilla matsalen

Vällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar föräldrarepresentanter och dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet.

Vi kommer att inleda mötet med kort gemensam information och därefter fördjupa oss i två områden; Yttre och inre miljö på skolan samt Skolans arbete med likabehandlingsfrågor. Gruppdiskussionerna inleds av en rektor samt en ledamot i styrelsen. Vi samlas därefter för en gemensam avstämning.

  • Yttre och inre miljö på skolan: Just nu pågår en omfattande planering för ändringar och nyheter på skolgården. Rektor Göran kommer att ge en första presentation. Vidare kommer vi diskutera vilka möjligheter som finns att påverka klassrum och korridorer. Vi ska även försöka hinna med att ta upp frågor om skolmaten.
  • Skolan har uppmärksammats om att alltmer kränkningar förekommer elever emellan, särskilt i olika sociala medier. Detta är oroande och ett problem är att nätet används både i skolan, på fritiden och i hemmet och ansvaret blir glidande. Hur omfattande är problemet? vilka incidenter sker? Anmäls det? Vad vet vi om skadorna? Vad gör skolan? Vad kan föräldrar göra?

Alla föräldrar välkomna den 29 november!

Lars Eriksson                     Göran Skogsberg
Ordf VbyFF                         Rektor Vällingbyskolan