CHECKLISTA VÅRFEST 16 MAJ

Festen börjar klockan 16.00. Föräldrar/klassen förbereder klassens aktiviteter från klockan 15.00. Grillborden börjar förbereda klockan 14.00.

Infobord finns på plats utanför expeditionen från och med kl 15.30.

Festen pågår till kl 18. All försäljning och alla aktiviteter förväntas pågå fram till dess.

Vid kraftigt regn flyttar vi in aktiviteterna i korridorerna så gott det går.

Efter festen ansvarar klasserna för borttagning av bord osv vid sin station samt städning.

De pengar klasserna får in på försäljning/aktiviteter tillfaller respektive klass. Det är viktigt att det finns minst två vuxna vid varje station som har försäljning så att inga pengar råkar försvinna.

Observera att fritidsverksamheten stänger kl 17 denna dag. Barn som inte är hämtade kl 16 är kvar på respektive fritids. Personalen har tyvärr inte möjlighet att ansvara för barnen på vårfesten.

Checklista all försäljning/aktiviteter

 • Varje station gör sitt eget plakat med information om aktiviteten, pris etc.
 • Ta med växelkassa!
 • Info över vilken plats på skolgården respektive klass är tilldelad skickas senare. På festdagen kommer det även att finnas en karta uppsatt vid G-porten (huvudentrén).
 • Förlängningssladdar finns att låna för el utomhus.
 • Sopsäckar och plasthandskar finns att hämta vid service/info-stationen. Fulla sopsäckar slängs vid sopstation vis A-husets gavel mot idrottssalen. Sortera ut kartong.
 • Inköp av material etc. Varor utöver de som skolan köper in, se övriga checkpunkter, köps in av föräldrar som ansvarar för respektive station. Utlägg fås tillbaka från klassens försäljningskassa.
 • Skolans parkering är numera avgiftsbelagd. Följ instruktionen på p-skyltarna för att undvika böter. I övrigt är det ont om p-platser så försök att undvika att åka bil!
 • Bord finns att låna från stora matsalen i långa korridoren. Stolar får tyvärr inte lånas.

Checklista grill

 • Inköp till grillning samordnas med någon av kockarna i Vällingbyskolans kök. Av dem beställer ni hamburgare, hamburgerbröd, ketchup, senap, sallad, tomat, lök. Se telnr på skolans webb. Hämtas från skolans kök på festdagen.
 • Skolan ansvarar grillkol och tändvätska.
 • Se till att grillen tänds i god tid!!
 • Grillar finns att låna. Vaktmästaren ställer dem (2st) på plats.
 • De som serverar dricka och saft ansvarar för inköp av det.
 • Dunkar och tillbringare för dryck/saft tas med av klassen.
 • Saft blandas av föräldrar/elever i skolkökets renseri.
 • Plastmuggar och servetter finns att hämta i personalrummet.
 • Tomater, sallad, lök hackas av föräldrar/elever i skolkökets renseri och personalrum.
 • Bord finns att låna från stora matsalen i långa korridoren. Stolar får tyvärr inte lånas.
 • Om möjligt, ta gärna med parasoller eller partytält vid eventuellt regn.

 Checklista korvkokning

 • Inköp för korvkokning samordnas med skolans kockar. Av dem beställer ni korv, vegetarisk korv, korv utan fläskkött, korvbröd, ketchup, senap. Se kontakt nedan. Hämtas från skolans kök på festdagen.
 • Klassen tar med kokplatta.
 • De som serverar dricka och saft ansvarar för inköp av det.
 • Dunkar och tillbringare för dryck/saft tas med av klassen.
 • Saft blandas av föräldrar/elever i skolkökets renseri och personalrum.
 • Plastmuggar och servetter finns att hämta i personalrummet.
 • Bord finns att låna från stora matsalen i långa korridoren. Stolar får tyvärr inte lånas.

 Checklista Café

 • Kaffekokning sker i personalrummet. A-huset vid ljushallen. Klassen ansvarar för kaffekokning.
 • Skolans termosar finns att tillgå men de är inte tillräckliga i antal! Stäm av innan med Fredrik Stolpe. Skolans termosar finns i personalrummet där kaffet kokas.
 • Kaffemuggar, plastmuggar och servetter finns att hämta i personalrummet.
 • De som serverar dricka och saft, kolla med Fredrik om skolan kan sponsra med inköp, annars köper ni själva
 • Dunkar och tillbringare för dryck/saft tas med av klassen.
 • Saft blandas av föräldrar/elever i skolkökets renseri.
 • Bord finns att låna från stora matsalen i långa korridoren. Stolar får inte lånas.

Telefonnummer

Vaktmästaren Ibbe 073-9577067, 08-50805815
Vaktmästare Peter, 08-50805803
Björn Eklund, kock, bjorn.eklund@stockholm.se
Fredrik Stolpe, adm chef, 076-120 58 12
Expeditionen 08-508 05 805

Kontaktuppgifter: https://vallingbyskolan.stockholm.se/kontakt