Föräldramöte onsdag 29 november

Kallelse till föräldramöte onsdag 29 november

Tid: kl. 18.30-20
Plats: Lilla matsalen

Vällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar föräldrarepresentanter och dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet.

Vi kommer att inleda mötet med kort gemensam information och därefter fördjupa oss i två områden; Yttre och inre miljö på skolan samt Skolans arbete med likabehandlingsfrågor. Gruppdiskussionerna inleds av en rektor samt en ledamot i styrelsen. Vi samlas därefter för en gemensam avstämning.

  • Yttre och inre miljö på skolan: Just nu pågår en omfattande planering för ändringar och nyheter på skolgården. Rektor Göran kommer att ge en första presentation. Vidare kommer vi diskutera vilka möjligheter som finns att påverka klassrum och korridorer. Vi ska även försöka hinna med att ta upp frågor om skolmaten.
  • Skolan har uppmärksammats om att alltmer kränkningar förekommer elever emellan, särskilt i olika sociala medier. Detta är oroande och ett problem är att nätet används både i skolan, på fritiden och i hemmet och ansvaret blir glidande. Hur omfattande är problemet? vilka incidenter sker? Anmäls det? Vad vet vi om skadorna? Vad gör skolan? Vad kan föräldrar göra?

Alla föräldrar välkomna den 29 november!

Lars Eriksson                     Göran Skogsberg
Ordf VbyFF                         Rektor Vällingbyskolan