Förslag dagordning årsmöte 2018

Tid: tisdag den 2 oktober, kl. 18.30-20
Plats: Vällingbyskolan, Stora matsalen

Program:

 1.  Välkomna! Lars Eriksson, ordförande och Petronella Brehm, rektor
 2. Presentation av Parkleken Ådalen
 3. Vad händer och nyheter på Vällingbyskolan, Presentation av rektor Petronella Brehm
 4. Vilka frågor vill du ta upp? Korta samtal i smågrupper
 5. Uppsummering och besvarande

Formellt årsmöte 2018 Föräldraföreningen

 1. Val av
 2. Mötesordförande
 3. Mötessekreterare
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Val av ledamöter till styrelsen
 8. Val av valberedning
 9. Mötet avslutas