Föräldramöte torsdag 22 mars

Tid: kl. 18.30-20.00
Plats: Stora matsalen

Vällingbyskolans föräldraförening tillsammans med rektor Göran välkomnar föräldrarepresentanter och dig som har barn på Vällingbyskolan till mötet.

Vid mötet kommer bl.a. följande frågor tas upp

  • Presentation av skolledningen, bl.a. Camilla Lundberg, ny biträdande rektor för högstadiet
  • Vad händer på skolan? om kommande renoveringar och konsekvenser, skolgårdsprojektet, info om kris- och säkerhetsutbildning för personalen samma dag.
  • Skolmaten
  • Uppföljning av de insatser skolan gjort i värdegrundsarbetet sedan i höstas
  • Presentation och diskussion kring skolans kvalitetsarbete, hur följer skolan upp resultaten av enkäter, vilka konkreta insatser gör skolan för att höja kvaliteten, hur satsas på låg, mellan och hög?
  • Frågor från föräldrar

Alla föräldrar välkomna den 22 mars!

Lars Eriksson                             Göran Skogsberg
Ordf föräldraföreningen       Rektor Vällingbyskolan