Om oss

Vällingbyskolans föräldraförening är en ideell och oberoende förening öppen för alla
föräldrar med barn och ungdomar på Vällingbyskolan. Du som förälder är en viktig kraft i skolans arbete!

Föreningens syfte är att verka för ett förtroendefullt samarbete och dialog med skola
och hem samt vara ett stöd och bollplank till skolledningen. En viktig grundsten är att skapa förutsättningar för att föräldrar möts samt att föräldrar-skola möts. Att bygga tillitsfulla relationer är att minska glappet mellan skolan och familjen samt föräldrar emellan, vilket ger många vinster för våra barn. Tillsammans med Dig som förälder vill vi arbeta för att Vällingbyskolan ska bli den bästa skolan! Här kan du läsa om föreningens stadgar.

Det finns många vinster av att vi föräldrar i en klass eller i skolan lär känna varandra. En god relation gör det mycket enklare att hitta vägar framåt. Vi stärker
samhörigheten och tryggheten, både för barnen och för oss vuxna. Vi kan lyfta frågor som är aktuella i just denna klass eller ålder t.ex. det psykosociala klimatet mellan barnen, läxor, kalasinbjudan, fritid, mobiler, nätet eller fester. Det är lättare att ta kontakt med varandra vid oro eller funderingar om vi känner varandra och som förälder kan man känna sig stärkt av att kunna prata med andra föräldrar.

Vid årsmötet den 2 oktober 2018 valdes en styrelse för det kommande året med följande sammansättning:

  • Lars Eriksson
  • Jan Rizvi
  • Stefan Tannerskog
  • Frida Wretlind Ekberger
  • Ulrika Morian
  • Peter Erell

De flesta aktualiteter läggs upp på facebook så följ oss där Facebook!