Protokoll Årsmöte 2018

Tid: tisdag 2 oktober 2018, kl. 18.30-20
Plats: Vällingbyskolan, Lilla matsalen

 1. Val av
 2. Mötesordförande
  Lars Eriksson valdes till mötesordförande.
 3. Mötessekreterare
  Peter Erell valdes till mötessekreterare.
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
  Inbjudan har sänts ut via skolan, via skolans webb, VbyFFs webb samt på facebook för fyra veckor sedan.
 5. Fastställande av dagordning
  Ett förslag till dagordning delades ut och fastställdes.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
  Lars Eriksson redovisade översiktligt innehållet i verksamhetsberättelsen.
 7. Val av ledamöter till styrelsen
  Förslag:
  Lars Eriksson               (omval)
  Jan Rizvi                       (omval)
  Stefan Tannerskog    (omval)
  Frida Wretlind            (omval)
  Peter Erell                   (nyval)
  Ulrika Morian             (nyval)

Årsmötet valde de föreslagna föräldrarna till styrelse för kommande år.

Val av valberedning
Inga kandidater. Styrelsen hanterar valberedningsfrågor framöver.

 1. Övriga frågor
  Inga övriga frågor. Mötet avslutades.